Miljövänliga flygresor - finns det?

Med dagens moderna flygplan går det i regel oerhört fort och smidigt att flyga. Dessvärre vet vi att flygresor påverkar klimatet negativt. Sveriges Naturskyddsförening rapporterar att globalt sett så står flyg för ungefär 4-5 % av alla klimatpåverkande utsläpp, och i Sverige utgör flygresorna en tiondel av våra totala utsläpp. Så även om man vill vara med och bidra till en friskare planet så är det inte helt enkelt. Hur går man tillväga?